Idræt

Faget idræt og bevægelse i det hele taget kom med folkeskolereformen fra 2013 til at spille en mere central rolle for undervisningen i grundskolen som en vigtig komponent i en mere varieret skoledag for eleverne - bl.a. med det daværende krav om 45 minutters bevægelse om dagen. Dyk ned i de undersøgelser, EVA har lavet af idræt og bevægelse. 

Rapport

Evaluering af udvalgte idrætsprojekter

Projekt Læring i bevægelse blev sat i gang for at skabe ny viden om betydningen af fysisk aktivitet i dagtilbud, på skoler og ungdomsuddannelser. EVA har undersøgt, om tre udvalgte idrætsprojekter har haft betydning for læringsmiljøet hos de aldersgrupper, som projekterne rettede sig mod.

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole

Udgivelser om Idræt