Ledelse tæt på undervisning og læring

01-02-2015

Folkeskolereformen aktualiserer den del af skolelederes arbejde, der går tæt på undervisning og kvalitet, fordi reformen lægger op til at skabe lige og bedre læringsmuligheder for alle elever. EVA har undersøgt, hvordan skoledere kan udvikle den del af ledelsesopgaven, som handler om at lede undervisning og læring?

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: 978-87-7958-839-4 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Bestil kataloget i trykt format hos Stibo Complete

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole