Inklusion på de frie grundskoler

01-02-2015

De frie grundskoler skal have en ny og permanent model for tilskud til inklusion, formentlig i løbet af 2017. EVA har undersøgt, hvordan de frie grundskoler arbejder med inklusion, skolernes tilgange, samarbejde med PPR, omfanget af inkluderende aktiviteter og virkninger af det ændrede tilskudssystem. Den nye viden vil indgå i arbejdet med at fastlægge den nye tilskudsmodel.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: 978-87-7958-884-4 (pdf)

Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole