Rapport

Gymnasiekarakterers betydning for succes på videregående uddannelser

12-02-2015

EVA har undersøgt, i hvilken grad karaktergennemsnit fra gymnasiale uddannelser kan forudsige studerendes succes på de danske universitetsuddannelser? Og hvordan kan universiteter skabe et bedre uddannelsesmatch for studerende med lave karaktergennemsnit fra de gymnasiale uddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: 978-87-7958-813-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Bestil kataloget i trykt format hos Stibo Complete

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse