Den sociale profil i optagesystemet

12-02-2015

EVA har undersøgt, hvordan sammenhængen er mellem universitetsstuderendes sociale baggrund og deres gymnasiekarakterer. Og hvad betyder brugen af karakterer som optagekriterium for optagesystemets sociale profil.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

ISBN: 978-87-7958-888-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse