Professionals seeking children's perspectives

06-08-2015

This one year study has been the first detailed exploration of the possibilities and challenges faced by pedagogues (early childhood practitioners) interested in seeking children’s perspectives by adapting the Mosaic approach so that it can be used in a Danish daycare context.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2015

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Børnemosaikker

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn