Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

25-10-2014

Få inspiration til, hvordan I kan styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres erhvervsskole. Guiden lægger op til, at lærere observerer hinandens undervisning. Den kan bruges af lærere og ledere på en workshop, på en pædagogisk dag eller løbende i teamsamarbejdet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2014

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse