Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

06-11-2014

EVA har belyst udviklingen i studenternes fagniveauer, i optaget på de videregående naturvidenskabelige, sundhedsfaglige og tekniske uddannelser - og udviklingen i brugen af gymnasiale suppleringskurser på det naturvidenskabelige område.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2014

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse