Generelt om gymnasiereformen 2005

Gymnasiereformen fra 2005 påvirkede gymnasiet på mange måder. EVA fulgte resultaterne af reformen ved blandt andet at se på, hvordan de nye prøveformer og faglige indhold påvirkede elevernes karakterer og overgange til videregående uddannelse.

 

Rapport

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen

Gymnasieelever fra de øverste socialgrupper får generelt bedre karakterer efter gymnasiereformen i 2005, mens elever fra den nederste socialgruppe ligger på samme karakterniveau som tidligere.

EVA har undersøgt, om reformen har haft en effekt i forhold til bl.a. dimittendernes studievalg efter gymnasiet.

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse

Alle artikler om generelle aspekter af gymnasiereformen 2005

Alle udgivelser om generelle aspekter af gymnasiereformen 2005