Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne

23-05-2014

De danske erhvervsuddannelser skal imødekomme mange forskellige elevers behov. Undervisningen skal tilrettelægges, så alle elever får lige muligheder for at få et optimalt udbytte af undervisningen. EVA har undersøgt, hvordan lærere på fire erhvervsskoler differentierer undervisningen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2014

ISBN: 978-87-7958-789-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse