Inklusion i dagtilbud

08-05-2014

Hvordan og i hvilket omfang arbejder kommuner og dagtilbud for børn med inklusion, så alle børn får mulighed for at deltage i fællesskaber? EVA har kortlagt arbejdet med inklusion i daginstitutioner og dagpleje for at give et nationalt overblik over kommuners og dagtilbuds indsatser i forhold til inklusion.

Relateret indhold

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2014

ISBN: 978-87-7958-773-1 (pdf)

Opdragsgiver: EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

En del af:

Deltagelse for alle

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn