Undervisning - for alle: Lige muligheder

01-02-2014

Forskellige børn - lige muligheder? Det første nummer af Magasinet 'UNDERVISNING - for alle' sætter fokus på, hvad der skal til, for at skabe god undervisning for ALLE elever. I Magasinet sætter EVA fokus på, hvordan vi i undervisningen kan møde alle elevers behov.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2014

ISBN: 978-87-7958-752-6 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Bestil kataloget i trykt format hos Stibo Complete

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole