Et bevidst blik på alle elevers læring

01-02-2014

Det kan være en udfordring for folkeskolerne at arbejde systematisk med at bruge data om elevers progression og læring, viser erfaringen. Data kan fx være resultater af nationale tests, prøvekarakterer mm. EVA har undersøgt, hvordan skoler kan arbejde systematisk med de data til gavn for alle elevers læring.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2014

ISBN: 978-87-7958-791-5 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Bestil kataloget i trykt format hos Stibo Complete

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole