Avu-fagevaluering

25-08-2014

Den almene voksenuddannelse (AVU) skal styrke voksnes muligheder og interesse for videre uddannelse. EVA giver et billede af, hvordan lovgrundlaget og den pædagogisk-didaktiske praksis på VUC'erne bidrager til, at AVU kan opfylde sit formål om at styrke voksnes muligheder og interesse for videre uddannelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2014

ISBN: (www) 978-87-7958-760-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse