Almen voksenuddannelse (AVU)

Den almene voksenuddannelse (AVU) skal styrke voksnes muligheder og interesse for videre uddannelse. I en række undersøgelser har EVA undersøgt forskellige aspekter ved AVU. Find den samlede viden på denne side.

Rapport

Avu-fagevaluering - læreplaner, karakterer og gennemførelse på almen voksenuddannelse

Den almene voksenuddannelse (AVU) skal styrke voksnes muligheder og interesse for videre uddannelse. EVA giver et billede af, hvordan lovgrundlaget og den pædagogisk-didaktiske praksis på VUC'erne bidrager til, at AVU kan opfylde sit formål om at styrke voksnes muligheder og interesse for videre uddannelse.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle artikler om almen voksenuddannelse

Vis flere

Alle udgivelser om almen voksenuddannelse