Veje til udvikling af praksis

07-04-2014

EVA har undersøgt, hvordan dagtilbud og skoler kan arbejde systematisk med at udvikle praksis ved at anvende viden – primært fra læreres og pædagogers erfaringer i hverdagen, men også fra forskning, undersøgelser og faglitteratur.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2014

ISBN: 978-87-7958-744-1)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Faglig ledelse

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn