Prøver med 24 timers forberedelse

27-10-2013

Gymnasiereformen fra 2005 indførte mundtlige prøver med 24 timers forberedelsestid, hvor eleverne har mulighed for at søge hjælp uden for skolen. EVA har undersøgt betydningen af elevernes sociale baggrund i prøver med 24 timers forberedelse sammenlignet med traditionelle mundtlige prøveformer i gymnasiet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2013

ISBN: (www) 978-87-7958-738-0

Opdragsgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU)

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Eksamen

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse