Fælles om en god skolestart

09-05-2013

En god skolestart er vigtig for barnets trivsel i skolen. Et godt samarbejde mellem pædagoger og lærere er med til at sikre en god overgang. EVA har udviklet dialogredskabet 'Fælles om en god skolestart' til pædagoger, lærere og ledelse i dagtilbud, skole og SFO eller fritidshjem.

Redskabet består af en række materialer, som er udgivet på både dansk og engelsk.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2013

ISBN: 978-87-7958-771-3 (pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn