Samarbejde mellem dagtilbud, skole og SFO

Når børn oplever en god overgang fra børnehave til sfo og skole, gavner det deres læring og trivsel i overgangsperioden og i skolestarten. Et tæt samarbejde mellem dagtilbud, SFO og skole kan være med til at sikre børn en tryg og sammenhængende overgang.  Siden her samler konkret inspiration og ny viden om at skabe gode overgange.

Artikel

Børnehave, sfo og skole: Derfor er vores samarbejde så vigtigt for børnene

Hvis børnehaven, sfo’en og skolen er gode til at samarbejde, gavner det børnenes skolestart. Find inspiration fra et tæt samarbejde på Nørrebro.

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn

Alle artikler om samarbejde mellem dagtilbud, skole og SFO

Alle udgivelser om samarbejde mellem dagtilbud, skole og SFO

Vis flere