Kortlægning og analyse - Opkvalificering af lærere af lærere og pædagoger i folkeskolen

11-07-2013

EVA har analyseret den aktuelle indsats med at opkvalificere lærere og pædagoger i folkeskolen. Analysen skal blandt andet danne grundlag for en effektiv udmøntning af de midler, der forventes afsat til en styrket kompetenceudviklingsindsats forud for folkeskolereformen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2013

Opdragsgiver: Finansministeriet

Anden information: Analysen er gennemført af Rambøll Management Consulting og EVA i samarbejde med Niels Egelund og Jens Rasmussen.

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole