Evaluering af Familiekurserne København

01-02-2013

EVA har undersøgt, om Familiekurserne i Københavns Kommune virker. Vi har stillet skarpt på, om kurserne på Familieskolen bidrager til, at flere af de elever, der mistrives i folkeskolen, forbliver i almenmiljøet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2013

ISBN: 978-87-7958-735-9 (pdf)

Opdragsgiver: Familiekurserne København, Børne og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Særlige indsatser

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole