Erfaring med uddannelsesakkreditering

27-08-2013

Der bliver brugt mange ressourcer på akkreditering på videregående institutioner. Derfor er der et stigende fokus på effekten af indsatsen. EVA har undersøgt, hvilken betydning erhvervsakademier og professionshøjskoler oplever , at uddannelsesakkreditering har haft for deres arbejde med kvalitet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2013

ISBN: (www) 978-87-7958-731-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Akkreditering

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse