Alle børns deltagelse i læringsfællesskaber

10-05-2012

Denne rapport sætter fokus på hvordan kommuner og pædagogiske institutioner kan udvikle indsatser der medvirker til at børn og unge kommer godtigennem uddannelsessystemet.
Rapporten beskriver og analyserer et projekt som blev igangsat i 2009 i et samarbejde mellem Ishøj Kommune og EVA. Projektet handler om at reducere barrierer for uddannelse ved at udvikle og evaluere indsatser i dagtilbud, skole og SFO. Indsatserne sigter mod at alle børn deltager i de formelle og uformelle læringsfællesskaber der giver dem mulighed for at udvikle sig og lære.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2012

ISBN: 978-87-7958-660-4 (pdf)

Opdragsgiver: EVA

Bestil i trykt format hos Stibo Complete

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn