Akkreditering - kvalitetssikring og udvikling af uddannelser

15-05-2012

Fremtidens eksterne kvalitetssikring af det videregående uddannelsesområde er til debat. Med denne publikation sætter vi fokus på, hvordan ekstern kvalitetssikring kan bidrage til at fremme uddannelsesinstitutionernes arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten af uddannelserne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2012

Opdragsgiver: ACE Denmark / Danmarks Evalueringsinstitut

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt.

Relateret indhold

En del af:

Akkreditering

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse