Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen

06-06-2012

Gymnasieelever fra de øverste socialgrupper får generelt bedre karakterer efter gymnasiereformen i 2005, mens elever fra den nederste socialgruppe ligger på samme karakterniveau som tidligere. EVA har undersøgt, om reformen har haft en effekt i forhold til bl.a. dimittendernes studievalg efter gymnasiet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2012

ISBN: 978-87-7958-670-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse