Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

20-07-2012

EVA har undersøgt studenternes naturvidenskabelige kompetencer, og hvor mange studenter der er optaget på de naturvidenskabelige uddannelser efter gymnasiereformen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2012

ISBN: 978-87-7958-685-7

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Kristine Hecksher
Chefkonsulent
Ungdomsuddannelse