Tværgående evalueringer

22-08-2012

Uddannelsesministeren har foreslået at udfase det aktuelle system med akkrediteringer på uddannelsesniveau til fordel for et nyt system med akkreditering på institutionsniveau. EVA beskriver forskellige typer af evalueringer og illustrerer, hvordan evalueringer kan understøtte uddannelsesinstitutioners eget arbejde med at udvikle kvaliteten af deres uddannelser.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2012

ISBN: 978-87-7958-679-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

En del af:

Akkreditering

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse