Slutevaluering af Tosprogs-Taskforcen i grundskolen

08-08-2012

Tosprogs-Taskforcen er oprettet i Uddannelsesstyrelsen. Dens formål er at styrke tosprogede elevers faglighed og integration, så de forlader grundskolen med faglige færdigheder til gennemføre en ungdomsuddannelse. Oxford Research og EVA har fulgt Tosprogs-Taskforcens arbejde i fem samarbejdskommuner over tre år.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2012

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Oxford Research

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Tosprogede elever

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole