Skolepraktik i erhvervsuddannelserne

25-10-2011

Skolepraktik er et tilbud til de elever, som ikke kan finde en praktikplads i en virksomhed. EVA har undersøgt, hvordan erhvervsskolerne arbejder med at skabe gode skolepraktikforløb for eleverne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2011

ISBN:  978-87-7958-636-9

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Oplæring

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse