Fastholdelse på professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne

07-05-2011

Hvordan holder vi på de studerende? EVA har undersøgt, hvilke typer af indsatser professionshøjskoler og erhvervsakademier gennemfører for at fastholde eleverne, og hvilke typiske årsager til frafald indsatserne fokuserer på.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2011

ISBN: 978-87-7958-642-0

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse