Studiekompetence

19-07-2011

Et centralt mål med gymnasiereformen fra 2005 var at styrke studenternes reelle studiekompetencer, dvs. deres forudsætninger for at kunne gennemføre en videregående uddannelse. EVA har undersøgt studiekompetencer hos studenter på to årgange efter reformen og giver pejlemærker til at justere reformen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2011

ISBN: 978-87-7958-612-3

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse