Evaluering af forsøg med erhvervsklasser

19-07-2011

En erhvervsklasse giver mulighed for, at bogligt svage elever kan gennemføre skolegangen på 8.-10. klassetrin med en reduceret fagpakke. EVA har undersøgt 33 forsøg med erhvervsklasser. Vi har stillet skarpt på, hvordan undervisningen kan tilrettelægges, så bogligt svage elever får de nødvendige færdigheder til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2011

ISBN: 978-87-7958-637-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Erhvervsklasser

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole