Erhvervsklasser - Inspiration til at starte en erhvervsklasse

19-07-2011

Få inspiration til, hvordan I som folkeskole kan starte en erhvervsklasse som et godt tilbud til skoletrætte, bogligt svage eller elever med diverse problemer. Hæftet henvender sig til skolechefer, skoleledere og konsulenter i forvaltningen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2011

ISBN: (www) 978-87-7958-645-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Erhvervsklasser

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole