Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne - Status og erfaringer

25-08-2011

EVA har undersøgt, hvilke tilbud erhvervsuddannelser har til de stærke elever, bl.a. kendt som talenterne, de dygtige elever eller elever med gode forudsætninger for uddannelse. Hvad kendetegner de elever? Hæftet retter sig mod afdelingsledere og uddannelsesledere, der arbejder med at udvikle tilbud til de stærke elever på erhvervsskoler.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2011

ISBN: 978-87-7958-619-2

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse