Midtvejsevaluering af Tosprogs-taskforcen i grundskolen

08-08-2011

Uddannelsesstyrelsens Tosprogs-taskforce rådgiver, finansierer og giver sparring til 16 skoler og en UU-vejledning i fem samarbejdskommuner for at højne tosprogede elevers faglige niveau. EVA har evalueret taskforcens aktiviteter midtvejs i dens virke fra 2008 til 2011.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2011

Opdragsgiver: EVA og Oxford Research

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

Tosprogede elever

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole