Kommunernes sprogvurderingspraksis efter ny lov og børnenes resultater

18-08-2011

Fra 2010 skal kommuner kun foretage en sprogvurdering af treårige, hvis der er forhold, som giver formodning om, at barnet kan have behov for en opfølgende sprogindsats. EVA har undersøgt, hvordan kommuner og dagtilbud organiserer sprogindsatsen for børn, der har brug for en særlig sprogindsats.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2011

ISBN: (www)978-87-7958-628-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Anne Breinhold Olsen
Chefkonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte