Fælles indsats for sproget

18-08-2011

Opmærksomheden på børn med sprogvanskeligheder blev skærpet med loven om sprogvurderinger i 2007 og revidering af loven i 2010. EVA har undersøgt de særlige sprogindsatser, der iværksættes for treårige børn i daginstitutioner.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2011

ISBN: 978-87-7958-631-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn