Gymnasiet efter reformen - Viden og debat 2011

26-04-2011

EVA har fulgt gymnasieområdet meget tæt siden reformen i 2005. I magasinet "Gymnasiet efter reformen" følger vi op på en række af de vigtigste temaer for gymnasierne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2011

ISBN: 978-87-7958-616-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse