Sprog- og vejledningsforløb for sosuhjælper-elever i praktik

23-11-2010

En række social- og sundhedshjælperelever har et andet modersmål end dansk. Nogle af dem har behov for at få styrket deres dansksproglige kompetencer. EVA har undersøgt, om Københavns Kommunes sprog- og vejledningsforløb giver de elever de nødvendige kompetencer til at kunne fuldføre uddannelsen som sosu-hjælper.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2010

ISBN:  978-87-7958-564-5

Opdragsgiver: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse