Fra grundskole til gymnasiale uddannelser

19-07-2010

EVA har undersøgt optagesystemet til de gymnasiale uddannelser. Vi har stillet skarpt på grundskolens og Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU’s) praksis med at indstille ansøgere til optagelsesprøve. vi har også undersøgt de gymnasiale uddannelsers tilrettelæggelse af optagelsesprøver.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2010

ISBN:  978-87-7958-587-4

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole