Særlige ressourcepersoner i folkeskolen: Inspiration til skoleledere og ressourcepersoner

01-02-2010

Få inspiration til, hvordan du som skoleleder kan organisere rammerne for ressourcepersonernes arbejde, så deres specialviden lettere bliver brugt på skolen. Hæftet stiller nogle arbejdsspørgsmål, som kan bidrage til at udvikle ressourcepersoners opgaver, roller og organisering.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2010

ISBN: 978-87-7958-566-9(pdf)

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut, EVA

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole