Pædagogiske indsatser og nye initiativer på dagtilbudsområdet

02-02-2010

I 2006 traf regeringen en beslutning om at forbedre kvaliteten i dagtilbud som en del af strategien til bekæmpelse af negativ sociale arv. EVA har evalueret en række udviklingsprojekter, der har fået støtte fra puljen "Bedre kvalitet i dagtilbud". Projekterne har bl.a. arbejdet med indsatser over for udsatte børn, ledelseskompetencer i dagtilbud, god kost og motion - og idrætstilbud i naturen.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2010

ISBN: 978-87-7958-583-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn