Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning

01-02-2010

Ungdomsskolens heltidsundervisning er et undervisningstilbud, rettet mod elever på folkeskolens ældste klassetrin. Typisk elever, der har haft det svært i folkeskolen. EVA har undersøgt, hvordan heltidsundervisningen motiverer de unge til at gennemføre afgangsprøven og fortsætte i uddannelsessystemet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2010

ISBN: 978-87-7958-602-4 (pdf)

Opdragsgiver: Formandskabet for Skolerådet

Denne udgivelse er bestilt og betalt af ovennævnte opdragsgiver(e). EVA er ansvarlig for projektets design, metodiske validitet og analyser. Læs om hvordan vi arbejder, når en kunde rekvirerer et produkt

Relateret indhold

En del af:

Særlige indsatser

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole