Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler

04-02-2010

Der er politisk fokus på at gøre uddannelsessystemet fleksibelt blandt andet ved at give merit fra allerede erhvervede kvalifikationer. EVA har blandt andet undersøgt om meritsystemet skaber fleksibilitet i uddannelsessystemet, og om det har værdi for de studerende og for samfundet.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2010

ISBN: 978-87-7958-603-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse