Erhvervsakademiuddannelser

Kvaliteten af videregående uddannelser er vigtig, og EVA har lavet en række kvalitetsmålinger af uddannelser, ligesom vi har udviklet redskaber til at måle kvaliteten. Her finder du vores udgivelser om kvaliteten på erhvervsakademiuddannelser.

Rapport

Evaluering af meritpraksis på erhvervsakademier og professionshøjskoler

Der er politisk fokus på at gøre uddannelsessystemet fleksibelt blandt andet ved at give merit fra allerede erhvervede kvalifikationer. EVA har blandt andet undersøgt om meritsystemet skaber fleksibilitet i uddannelsessystemet, og om det har værdi for de studerende og for samfundet.

Bjarke Tarpgaard Hartkopf
Områdechef
Videregående uddannelse

Alle udgivelser om erhvervsakademiuddannelser