AspIT - Evaluering af en særligt tilrettelagt it-uddannelse for unge med Aspergers syndrom

25-02-2010

AspIT er en erhvervsrettet it-uddannelse for unge med Aspergers Syndrom. Den udbydes på otte uddannelsessteder. EVA har undersøgt, om uddannelsen er hensigtsmæssigt organiseret, om den er planmæssigt implementeret, og om resultaterne stemmer overens med uddannelsens målsætninger.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2010

ISBN: (www) 978-87-7958-596-6

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

En del af:

AspIT

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse