AspIT

AspIT er en erhvervsrettet it-uddannelse til unge med ASF (autismespektrumforstyrrelse). AspIT er tilrettelagt de unges behov og giver kompetencer til at løse faglige opgaver og videreuddannelse. EVA har tidligere evalueret uddannelsen. 

Rapport

Afklaring til AspIT

EVA har undersøgt, hvordan udbyderne tilrettelægger de interne afklaringsforløb for kommende elever på AspIT-uddannelsen? Og hvordan arbejder udbyderne med mål og kriterier som en del af afklaringsforløbet.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle udgivelser om AspIT