Sprogvurderinger på dagtilbudsområdet og børnenes resultater

19-08-2010

Kommunerne er forpligtede til at tilbyde treårige en sprogvurdering og eventuelt en sprogstimulerende indsats. EVA har undersøgt forskellige aspekter af arbejdet med sprogvurderinger og sprogstimulerende indsatser i kommunerne og de treårige børns resultater af sprogvurderingerne.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2010

ISBN: (www) 978-87-7958-562-1

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut

 

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan.

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn