Klar til selvevaluering - Øvelser

07-08-2010

Det er frit for gymnasierne at vælge kvalitetssystemet, men alle skal lave selvevalueringer på udvalgte nøgleområder. EVA har lavet et øvelseshæfte til inspiration. Det beskriver tre øvelser, som et gymnasium kan bruge til at indkredse, hvad deres selvevaluering skal fokusere på.

Om udgivelsen

Udgivelsesår: 2010

Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Denne udgivelse er lavet som en del af EVA’s handlingsplan. Handlingsplanens projekter er besluttet af EVA’s bestyrelse på baggrund af dialog med bl.a. centrale aktører og praktikere samt drøftelser internt i EVA. Læs om hvordan vi arbejder med projekter inden for vores handlingsplan

Relateret indhold

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse