Evaluering og kvalitetsudvikling

Evaluering og selvevaluering kan gøre ledere og lærere klogere på deres egen praksis. Find inspiration til evaluering her.

Hæfte

Klar til selvevaluering

Få inspiration til, hvordan gymnasier kan bruge selvevaluering til at udvikle kvaliteten af uddannelsen, og få inspiration til hvordan I kan planlægge arbejdet med selvevaluering, fx på en pædagogisk dag.

Hæftet er henvendt til lærere på stx-skoler og kan suppleres af det tilhørende øvelseshæfte.

Christina Laugesen
Områdechef
Ungdomsuddannelse

Alle udgivelser om evaluering på de gymnasiale uddannelser